• INFECCIONES PARASITARIAS
 • Ascaris lumbricoides
 • Echinococcus
 • Entamoeba histolytica
 • filariasis
 • leishmania
 • malaria
 • plasmodium
 • shistosoma mansoni
 • strongyloides
 • taenia solium
 • toxacara canis
 • toxoplasma gondii + avidity
 • Trichinella spiralis
 • trichonomas vaginalis
 • trypanosoma cruzi (chagas)